متن آگهی تسلیت

تسلیت به معنای آرامش است ، همه به آرامش نیازمندیم. آگهی تسلیت را به اندازه کادر و متن دلخواه خود تنظیم نموده و چاپ نمایید.

نمونه متن :

با نهایت تأثر و تأسف درگذشت ……..گرامیتان را تسلیت و تعزیت عرض نموده و از خداوند تبارک و تعالی برای آن مرحومه علو درجات و رحمت واسعه و برای شما و سایر بازماندگان صبر و بردباری مسئلت داریم.

نمونه متن :

جناب آقای… / سرکار خانم…
با نهایت تأسف ضایعه غم بار درگذشت مادر گرامی‌تان را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای روح پاک آن مرحومه علو درجات و مغفرت الهی و برای خانواده محترم صبر عظیم آرزومندیم.