متن آگهی دعوت مجامع
جهت چاپ انواع آگهی برگزاری مجامع عمومی ، سالیانه ، پذیره نویسی و سایر آگهی های مرتبط در روزنامه های کثیر الانتشار در کوتاه ترین زمان با مشاورین ما تماس حاصل نمایید